Onderhoud van een huis vergt aandacht, zorg en vakmanschap.

Het geeft een grote mate van voldoening wanneer tegemoet gekomen wordt aan je verwachtingen. Bij het schildersbedrijf van Jan Hoogesteger hebben we deze ervaring opgedaan.

Vanaf het begin, toen we het plan van aanpak met elkaar bespraken tot en met de laatste dag dat we – zoals dat heet – “de schilder over de vloer hadden”, hebben we deze drie aspecten herkend.

Vanuit zijn kennis als vakman verruimde Jan Hoogesteger onze zienswijze op de vraag hoe ons huis het beste onderhouden kon worden. Men dacht mee waar het betreft het aanbrengen van de nodige verbeteringen en voor wat betreft de zaken waarbij herstel nodig was, kon een beroep worden gedaan op een grote mate van deskundigheid.

De komende jaren kan ons huis er weer tegenaan!

Vakmanschap, zorg en aandacht voor je directe woonomgeving – het eigen huis – we vonden ze bij het schildersbedrijf van Jan Hoogesteger.

Nel en Jeljer Dijkstra
Groningen