Vakmensen, nu en in de toekomst


Walter Hoogesteger Schilders is een erkend leerbedrijf van Savantis. Een Leerbedrijf is een bedrijf waar een leerling van een vakopleiding stage kan lopen. Hier leren zij het vak in de praktijk.

Stage lopen

Savantis is het Kenniscentrum voor onder andere de schilder- en onderhoudsbranche. Het centrum is de schakel tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Het bevordert de kennis en het behoud van het vakmanschap.

Walter Hoogesteger voldoet aan de normen die Savantis stelt en mag daarom nieuwe vakmensen opleiden. Vakmanschap voor nu en in de toekomst gegarandeerd.

Kom bij ons stagelopen